X
X

Knowledge Base

HomepageKnowledge BaseSMS (Turkey)SMS başlığı almak için gerekli evra...

SMS başlığı almak için gerekli evraklar

Firma Adı ile başlıklı SMS göndermek için:

 • Vergi levhası görüntüsü.
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı görüntüsü  (Önlü/Arkalı ve Renkli).
 • İmza sirküleri görüntüsü.
 • Ticaret sicil gazetesi görüntüsü.
 • Yetkili kişinin yerleşim yeri belgesi (E-Devlet'ten alınabilir.)

Marka Adı ile SMS göndermek için:

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı görüntüsü  (Önlü/Arkalı ve Renkli).
 • Marka tescil veya başvuru belgesi görüntüsü
 • Yetkili kişinin yerleşim yeri belgesi (E-Devlet'ten alınabilir.)

Dernek Adı ile başlıklı SMS göndermek için:

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı görüntüsü  (Önlü/Arkalı ve Renkli).
 • Karar defterinde başkanı gösteren sayfa
 • İlgili sivil toplum kuruluşundan alınmış belge görüntüsü
 • Yetkili kişinin yerleşim yeri belgesi (E-Devlet'ten alınabilir.)

Ad ve Soyad ile başlıklı SMS göndermek için:

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı görüntüsü  (Önlü/Arkalı ve Renkli).
 • Yetkili kişinin yerleşim yeri belgesi (E-Devlet'ten alınabilir.)

Can't find the information you are looking for?

Create a Support Ticket
Did you find it useful?
(1162 times viewed / 20 people found it helpful)

Top